INFOTIP.CZ     ABECEDABYDLENI.CZ     GOLEMGROUP.CZ

Aktuality

Současná situace

24.03.2020

Jsme vám stále oporou

uzávěrky novin pro rok 2020

14.02.2020

Zde naleznete uzávěrky novin GOLEMPRESS pro jednotlivá vydání a regiony pro rok 2020.


Kde všude vychází naše noviny?


Objednávka plošné inzerce

na adrese: inzerce@golempress.cz


Objednávka řádkové inzerce

Text inzerce:

 Publikace Dva kamarádi PRÁVĚ V PRODEJI

Spojení deníků Jana Buriana a fotografií Antonína Fuchse pokládáme za zcela unikátní materiál s významnou vypovídací hodnotou.

V mnoha rodinách do dnešní doby vzpomínají na svého předka, který se zúčastnil I. světové války. Díky deníkovým zápisům Jana Buriana a fotografiím Antonína Fuchse si můžeme alespoň částečně představit, jak se naši předci v této době mohli cítit a čím vším si museli projít…

Jsme přesvědčeni, že autentická a syrová výpověď prostých vojáků o každodenních útrapách na sočské frontě zaujme široké spektrum čtenářů.

Chováme úctu k našim předkům, kterým do života vstoupila válka. Vážíme si všech, nejen oslavovaných příslušníků Československých legií, ale také té většiny mužů, kteří se z války vrátili v uniformách rakousko-uherské armády a na které se pak programově zapomínalo…

Obdivujeme statečnost českých vojáků, kterou prokázali na jednom z nejhroznějších bojišť I. světové války – sočské frontě.

Jelikož se většina popisovaných událostí odehrává na území dnešního Slovinska, chceme, aby byla kniha přístupná i slovinským čtenářům. Z tohoto důvodu JSME VYDALI publikaci v česko - slovinské mutaci.

 

více se dočtete na oficiálních stránkách www.dvakamaradi.cz

Společnost GOLEMPRESS s.r.o. Letohrad děkuje všem jednotlivcům, sdružením, klubům vojenské historie, obcím, městům a firmám, které podpořily vydání knihy.

Zvláštní poděkování patří Pardubickému kraji, který tak svým postojem a podporou nezapomíná na osudy svých obyvatel, jejichž životy jsou spojeny s naším regionem.

  
Design & code by GOLEM GROUP. Power by infotip.cz. Copyright © 1996 - 2020 GOLEMPRESS®