INFOTIP.CZ     ABECEDABYDLENI.CZ     GOLEMGROUP.CZ

Aktuality

Současná situace

24.03.2020

Jsme vám stále oporou

uzávěrky novin pro rok 2020

14.02.2020

Zde naleznete uzávěrky novin GOLEMPRESS pro jednotlivá vydání a regiony pro rok 2020.


Kde všude vychází naše noviny?


Objednávka plošné inzerce

na adrese: inzerce@golempress.cz


Objednávka řádkové inzerce

Text inzerce:

Měření jakosti


Společnost GOLEMPRESS, s.r.o. dne 1. 3. 2003 zavedla systém řízení jakosti (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2001 z hlediska předmětu činnosti  v tomto rozsahu:    

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Výroba plastů a výrobků z plastu
  • Nakládání s odpady vyjma nebezpečných
  • Zprostředkování obchodu
  • Zprostředkování služeb
  • Vydavatelské a nakladatelské činnosti
  • Reklamní činnost a marketing
  • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení

Vztah k zákazníkovi
•    jsme společností orientující se silně na zákazníka
•    cílem všech našich činností je vždy splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky informačních služeb
•    naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků

Vztah ke společnosti a přístupu zakládající se na faktech
•    všechny služby jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR
•    vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základě sběru a analýzy údajů

Vztah k zaměstnancům
•    každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality
•    kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti
•    pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti

Vztah k dodavatelům
•    všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb
a specifikací
•    chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - budeme je hodnotit, vybírat
a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání

Systémový a procesní přístup
•    vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému
•    veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů
do navazujících procesů
•    společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků
a neustálého zlepšování

Neustálé zlepšování
•    touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém
•    změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti
•    zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický

Hlavní kontrolní mechanismy plošného direct mailu:
  • pravidelný audit nákladů = ověření nákladu tisku
-    probíhá dle přísných pravidel kontrolními orgány POST SERVISU České distribuční a.s.
  • pravidelný audit průběhu a výsledku distribuce
-    probíhá dle přísných pravidel vždy do 2 dnů po distribuci.
 
Design & code by GOLEM GROUP. Power by infotip.cz. Copyright © 1996 - 2020 GOLEMPRESS®