INFOTIP.CZ     ABECEDABYDLENI.CZ     GOLEMGROUP.CZ

Aktuality

Současná situace

24.03.2020

Jsme vám stále oporou

uzávěrky novin pro rok 2020

14.02.2020

Zde naleznete uzávěrky novin GOLEMPRESS pro jednotlivá vydání a regiony pro rok 2020.


Kde všude vychází naše noviny?


Objednávka plošné inzerce

na adrese: inzerce@golempress.cz


Objednávka řádkové inzerce

Text inzerce:

Objednávka plošné inzerce

Plošnou inzerci je možno objednat na adrese inzerce@golempress.cz.

Objednávka řádkové inzerce

Text inzerce:

Počet znaků:
Počet normo řádků:
Cena včetně DPH:
Tučně (+ 100Kč) Rámeček (+ 100Kč)
Celkem za inzerát včetně DPH:

Vyberte oblast novin:

Nymburk, Kolín, Kutná Hora Počet vydání:
Trutnov a Jičín Počet vydání:
Hradec Králové Počet vydání:
Rychnov n.K. a Náchod Počet vydání:
Ústí nad Orlicí (vychází 2x měsíčně) Počet vydání:
Pardubice a Chrudim Počet vydání:
Svitavy a Blansko Počet vydání:
Havlíčkův Brod, Žďár n.S. Počet vydání:
Šumperk Počet vydání:
Olomouc Počet vydání:
Mladá Boleslav Počet vydání:

Celková cena:

Celková cena objednávky včetně DPH: ,- Kč

Dodavatel:

GOLEMPRESS, s.r.o., Mírová 891, 561 51 Letohrad, IČ: 25937651

Objednatel:

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:

Poznámky:Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje, které objednatel v této objednávce poskytuje objednatel, potřebuje dodavatel pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednané inzerce (dále jen služby). Jde o právní titul splnění smlouvy v souladu v článkem 6.1. b) Nařízení GDPR a vztahuje se na dobu plnění objednávky. Po dodání služby jsme povinni vystavené daňové doklady z titulu právní povinnosti uchovávat 10 let podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35 a 35a. Po ukončení této lhůty budou vymazány.

Objednatel odesláním objednávky souhlasí se zasíláním faktur formou e-mailu.

Máte právo na výpis, opravu, výmaz, předání v převoditelném formátu, omezení, odvolání souhlasu, podání námitky a stížnost na dozorový úřad.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: http://golempress.cz/index.php?nazev=ochrana-os-udaju&ids=1692

 
Design & code by GOLEM GROUP. Power by infotip.cz. Copyright © 1996 - 2020 GOLEMPRESS®